Olen elanud Harku vallas, Türisalu külas aastast 2001. Olen EKRE liige, EKRE Harku osakonna aseesimees, EKRE Riigikaitse toimkonna liige ja osalen Harku vallas KOV 2021 valimistel. Olen ka Harku Valla Arendusühingu juhatuse liige. Varem olen olnud Tallinnas EKRE Kesklinna osakonna aseesimees ja Ida-Tallinna piirkonna juhatuse liige. Minu hobideks on reisimine, jalgrattasõit, lugemine ja ajalugu.

Olen sündinud 1975 aastal. Oma kooliteed alustasin Arte Gümnaasium ja jätkasin Jakob Westholmi Gümnaasiumis ning peale seda läksin Tallinna Majanduskooli õppima õigust ja tollindust. Peale õpinguid läksin tööle Maksu- ja Tolliametisse, kus olen töötanud inspektorina juba 24 aastat.

Missioon – minu elu eesmärk

Arenev ja turvaline ühiskond. Parema keskkonna loomine uuele põlvkonnale.

Hobid

Mulle meeldib reisida ja tutvuda erinevate riikide elukorralduse, kultuuri ja majandusega. Olen käinud Euroopas, Aasias ja Araabias. Eraldi väärivad märkimist Singapur ja Araabia Ühendemiraadid ülimalt kaasaegse ja kõrge elatustasemega ning piirkonnale omase kultuuri ja toimiva elukorraldusega. Mind huvitavad ka riigid, mis on 50 aastaga läbinud teekonna vaesusest maailma tippu. Reisimine avardab silmaringi ja toob uusi mõtteid, mida saaks ka Eestis teostada. Ka Eestis olen käinud paljudes piirkondades, sh. saartel.

Sportlikuks harrastuseks on mul jalgrattasõit Eesti piires. Päevane teekond on 30-50 km.

Loen ajaloo, poliitika ja majandusteemalisi raamatuid, mis laiendavad silmaringi, annavad uusi teadmisi ja mõistmist kuidas protsessid ühiskonnas toimuvad ning ajas kulgevad.

Huvid

Huvitun kogu maailma ja Eesti ajaloost. Ajalugu annab palju huvitavaid fakte ja laiendab silmaringi ning mõistmise kuidas protsessid ühiskonnas toimuvad ja ajas kulgevad.

Lisaks ajaloole tunnen huvi geograafia, majandusgeograafia, riikide toimimise ja nende majanduse vastu.

Teatud määral tunnen huvi arhitektuuri (arhitektuuristiil ja ajastu) ning rajatiste suhtes.
Rajatiste (näiteks sillad ja suurehitused) tekitavad uudishimu ja teadmishimu kuidas toimus ehitusprotsess ja kuidas püsivad.

Tehnikat vaadates mõtlen ja ka uurin iseseisvalt, et kuidas on toimunut tootmisprotsess ja kuidas tehnika toimib.

Ühiskondlikult kasulik töö

Algatasin Türisalu endise raketibaasi ohutumaks tegemise ja koristamise kampaania ning olin “Teeme Ära 2019 – Türisalu raketibaasis” üks korraldajatest ja osavõtjatest. Tänu minu ohutuskampaania algatusele – tähistas riigimaa haldur ohtlikud kohad ja praeguseks hetkeks paljud varisemisohtlikud hooned, ehitised lammutatud.

EKRE

Olen olnud EKRE liige aastast 2013 ja EKRE Riigikaitse toimkonna liige aastast 2017, kus ma panustan piirivalve valdkonnas.

Olen olnud ka Tallinnas EKRE Kesklinna osakonna aseesimees ja Ida-Tallinna piirkonna juhatuse liige. EKRE Tallinna kesklinna osakonna aseesimehena oli minu põhitegevuseks:

  • Uute liikmete vastuvõtt erakonda;
  • Suhtlus uute ja olemasolevate erakonna liikmetega;
  • Protokollimine ja informatsiooni edastamine osakonna ja kontori vahel;
  • Osakonna ürituste organiseerimine ja nendes osalemine.

Valimised – KOV 2021 – personaalsed lubadused

EKRE liikmena, Harku EKRE osakonna aseesimehena ja rahvasaadikuks valituna, toetan EKRE põhimõtteid sh. üle-riigilist valimisprogrammi, Harku EKRE osakonna valimisprogrammi ja personaalselt panustan rohkem alljärgevates valdkondades:

  • Kodune tervisekontroll – algatan uudse sotsiaalteenuse, milleks on tasuta kodune iga-aastane tervisekontroll 70+ ja liikumisraskustega inimestele;
  • Sotsiaaltoetused automaatseks – sotsiaaltoetused peavad tõusma igal aastal automaatselt vastavalt Eesti keskmisele palgale, inflatsioonile ja valla tulubaasile;
  • Läbipaistev valla juhtimine – algatan korruptsiooni tõkestamiseks auditi ja läbipaistva valla juhtimise ja -majandamise metoodika;
  • Teed, valgustus ja matkarajad – kiirendan teede korrastamise ja valgustuse, kergliiklusteede väljaehitamise ning matkaradade rajamise protsessi;
  • Tabasalu linnaks – algatan eelnõu, millega antakse vallavalitsusele ülesanne korraldada valla elanike küsitlus – Tabasalu linnaks muutmiseks;
  • Keskkonnakaitse ja ohutus – tõhustan keskkonnajärelvalvet ja seaduserikkumiste menetlust ning endiste militaarobjektide ohutumaks muutmist.

Miks valida mind?

Olen loomult rahulik, hea analüüsivõimega, seadusekuulekas ja mulle on väga oluline teadmine, teen selle ära mida olen lubanud. Olen ka Eesti patrioot ja seetõttu on mulle EKRE põhimõtted südamelähedased.

Valides mind, võid kindel olla, et lubadused saavad täidetud ja valla juhtimine muutub läbipaistvamaks. Kui teised võivad endale lubada valimislubaduste mitte-täitmist, korruptsiooni, avalikke skandaale ja ebaseaduslikke tehinguid – siis mina seda ei saa, sest lisaks oma kindlatele väärtushinnangutele, töötan ma sellises kohas, kus jälgitakse seda, et nende töötajatel oleks laitmatu maine. Kui soovin hakata nt. kodanikeühenduse või ettevõtte juhatuse liikmeks – tuleb seda tööandjaga eelnevalt kooskõlastada. Mis näitab seda, et ka eraelus pean mõtlema kuidas tegutseda, käituda – et see oleks heade tavadega ja tööandja nõuetega kooskõlas.

Mul on seaduserikkumiste avastamises hea silm, mida rakendan peamiselt oma põhitöökohal. Kuna EKRE-l on korruptsiooni osas nulltoleranss, siis saab vallavolikogu kogenud kolleegidel olema raske oma tavapärast mugavustsooni säilitada. Üheks mu isiklikuks valimislubaduseks on ka korruptsiooni takistamine ja läbipaistva vallajuhtimise metoodika algatamine.